Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

Møller Anders Mortensen Kob

 Af Jørn Christiansen

 Anders Mortensen Kob var min tipoldefar, han blev født den 23. november 1833 i Bjerreby sogn på Tåsinge. Hans forældre var Morten Rasmussen Kop og Maren Nielsdatter, som var Mortens tredje kone.

Morten fik seksten børn med de tre koner, men flere af børnene døde som spæde. Den første kone Margrethe Nielsdatter døde fire dage efter fødslen af deres fjerde barn, og barnet døde dagen efter hende. Det var helt normalt på den tid at man giftede sig hurtigt efter at man var blevet enke eller enkemand, for enken var det den eneste mulighed for forsørgelse og for enkemanden var det den eneste mulighed for pasning af børnene og hjemmet. Morten giftede sig ti måneder efter med Ane Nielsdatter, muligvis Margrethes lillesøster, og med hende fik han også fire børn. Ane døde elleve dage efter fødslen af det fjerde barn. Et halvt år efter Anes død gifter Morten sig med Maren Nielsdatter, som fødte ham otte børn, selvom hun hed Nielsdatter var hun ikke søster til de første koner.

Navnet Kop eller Kob var et meget brugt tilnavn på Tåsinge, første gang jeg har set det brugt i familien er Anders Mortensens tiptipoldefar Claus Søfrensen Kop. Navnet ser ikke ud til, at have været brugt af alle de mellemliggende slægtsled, det gik ofte videre til den næste fæster eller til en enkes næste mand.

Da Anders er 10 år gammel, dør hans far, og hans mor gifter sig et halvt år efter med Rasmus Christiansen med hvem hun får tre børn, den første dreng hun føder, bliver døbt Morten Kop Rasmussen.

 Efter konfirmationen kommer Anders ud at tjene. Ved folketællingen i 1850 er han tjenestekarl hos sognefogeden, men allerede inden folketællingen i 1855 er han i møllerfaget, på Staus Mølle lige nord for Skovballe på Tåsinge. Trap Danmark skriver om Stavs mølle: "Stavs Høj nord for Skovballe, hvorpå en Mølle er bygget, har indesluttet et større, stensat Gravkammer". Møllen eksisterer ikke mere, men navnet findes i Stavs Møllegård.

Den 1. maj 1858 rejser han til Falster, hvor han har fået arbejde som møllersvend på Lundby Mølle, som er helt nybygget, den blev bygget af Møller Knud Christian Høier i 1856. Møllerfamilien her er også fra Bjerreby, så han rejser ikke ud i det ukendte. Lundby Mølle står i dag uden vinger, men er ellers i tilsyneladende god stand.


Lundby mølle fotograferet i 2005

Anders bliver i Lundby indtil den 23. juni 1864 hvor han køber Hjortshøj Mølle i Bannerup for 1200 RDL; pengene låner han af  sin stedfar Rasmus Christiansens bror Christen Christiansen i Bjerreby og udsteder et pantebrev i møllen på 1500 RDL, så var der også lidt startkapital. Året efter den 21. januar 1865 stifter han familie, han gifter sig med Johanne Cathrine Rasmusdatter fra Vålse. De får deres første barn allerede efter 8 måneder, Hans Jørgen, der bliver født den 22 september 1865. Jeg husker Hans Jørgen som onkel Sjønefatter en lille gammel rar mand, der af og til kom trissende fra hjemmet på Kohavevej 11 i Nykøbing ud til os i Kraghave, en tur på et par kilometer. Sjønefatter blev også kaldt Pjutten, han døde den 12 januar 1954 på min 10 års fødselsdag. Den 21 august 1867 blev min oldemor Karen Marie født og med få års mellemrum kom der yderligere to børn, begge drenge. Ingen af børnene fik navnet Kop eller Kob, men kun Mortensen.


Toftegaard, som den så ud i 2005.

Det ser umiddelbart ud til at det går godt for møllerfamilien for den 23. december 1880 overtager de nabogården for 8600 kr., det er den gård der fra 1918 bliver kaldt Toftegaard. De fleste af pengene bliver lånt, 6000 Kr. til 5% af sagfører Sehested i København og 2000 Kr. til 6% af overretssagfører Jensen i Nykøbing. Den samme Jensen punger ud med yderligere 1200 Kr. til 6% den 28 juli 1881.

Den 7. juni 1883 er det slut, Anders er fallit og må gå fra både møllen og gården.


I 1922 var det også slut med møllen, den blev revet ned.

Familien flytter til Jappesgade i Nykøbing, og i folketællingen 1890 er han betegnet som kornhandler.

De får ”småfolk” i huset igen for datteren Karen Marie kommer hjem fra et mejeriskoleophold i Olstrup ved Holbæk med mave på, og hun føder et uægte barn, min farmor Laura Johanne Christine den 17. december 1889. Den udlagte barnefader vil ikke betale nok til barnets underhold, så Karen Marie slæber ham i retten, udskrift af retsprotokollerne kan ses her.

Den 9. februar 1896 er der stort bryllup i familien, Karen Marie bliver gift med Sophus Danielsen, og Hans Jørgen bliver gift med Emma Christina Johansdotter fra Sverige, hele familiens ”Tante Emma”. Anders er forlover for dem begge.


Hans Jørgen og Emmas guldbryllup.
Karen Marie står i baggrunden, hendes mand døde i 1920.

Den lille Laura Johanne Christine vokser op hos bedsteforældrene, som i 1897 flytter til Grænge på Lolland. Ved folketællingen i 1901 står der, at de bor i matr. Nr. 17e og at Anders er handelsmand og ejer af huset. Bedstemor Johanne Cathrine dør den 1. april 1902, 69 år gammel, og man kan vel gå ud fra, at den nu 12 årige Laura Johanne Christine må passe huset.

Laura Johanne kan ikke løbe fra at hun er født som et ”uægte” barn, ved konfirmationen i 1904 noterer præsten at hun er et uægte barn i pleje hos handelsmand Anders Mortensen. Der står intet om at det er hendes morfar hun bor hos. Efter konfirmationen flytter hun til Gedser, hvor hendes mor bor med sin nye familie Sophus Danielsen og Laura Johanne Christines halvsøster Emilie Petra, der nu er otte år. Hun flytter nu nok ikke ind hos moderen, for ved folketællingen i 1906 bor og arbejder hun hos købmand Christian Olsen i Gedser.


Laura Johanne og Emilie Petra

Anders er nu alene, og på et tidspunkt flytter han fra huset i Grænge til Fattiggården i Thoreby, hvor han dør den 14 juli 1911, 78 år gammel.

Sidst redigeret den 4. marts 2011