Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

 

Sognepræst i Kjøbelev Georg Hahn.

Af Jørn Christiansen

Georg Hahn, som er min 4 X tipoldefar, blev født den 18. august 1744 i Maribo. Han hed egentlig ikke Georg, men Jørgen, det står der i kirkebogen ved hans dåb. På et eller andet tidspunkt under sin uddannelse har han taget den latinske form af navnet Jørgen, Georgius, han er opkaldt efter sin farfar, Jørgen Hahn, der havde været Rådmand i Odense. Jørgen var søn af Cancelliråd og Provinsialmedicus Wilhelm Hahn og Ingeborg Karstin.

Der havde været Latinskole i Maribo i forbindelse med klosteret, men den var blevet nedlagt i 1740. Der var i byen også en Dansk skole, og den fik overladt Latinskolens bygninger, og blev pålagt al undervisning af børnene i Maribo. Kordegnen som underviste var Poul Roth, og han og hans efterfølgere i embedet skulle være pligtig til at holde dem en dygtig Karl, som tillige kan informere i Regning og Skrivning. De fattige børn skulle ikke betale, medens borgernes børn skulle betale et beløb svarende til det, de tidligere havde betalt på Latinskolen: For de, der lærte at læse 2 Skilling, naar de samtidig lærte at skrive, 4 Skilling, og naar de tillige grundig og med Flid i deres Kristendom undervises, 6 Skilling ugentlig. Borgerne var ikke tilfredse med undervisningen i den Danske skole, så der blev gjort flere tiltag til at starte en Borgerskole. Det lykkedes, i 1749 blev det på et møde på rådhuset bestemt, at man ville skillinge sammen til et skolehus og sikre løn til en skoleholder. Inden udgangen af året havde man købt et hus og ansat en skoleholder, som i en indberetning til amtmanden fra Landfiscal Knudsen er, en skikkelig, studeret ung Mand, der vel kan regne og skrive, saa Borgerskabet er vel tilfreds med ham.

Det var jo omkring den tid at Georg Hahn og hans to år ældre broder, Jochum Henric, skulle begynde i skolen, så deres far har nok været blandt de borgere, der fik skolen op at stå. Det kneb med at få borgerne til at betale frivilligt, så i 1760 gav amtmanden tilladelse til der kunne skaffes midler gennem en særlig ligning, men således at enhver, der gjorde indsigelse mod denne skoleskat kunne slippe for at betale. Af en skatteklage fra Cancelliråd Hahn frem går det, at hvis man gjorde indsigelse kom man blot til at betale mere af de andre skatter. Hahns sønner var for længst startet på Herlufsholm Kostskole, så hans interesse for Borgerskolen var dalet. Klagen fik til følge at Amtmanden ved resolution af oktober 1762 kasserede ligningen og senere ophævede tilladelsen til at ligne skoleskatten. Det var afslutningen på Borgerskolen, skoleholderen blev fyret og bygningen solgt. Den stakkels kordegn Roth stod nu igen for al undervisning i Maribo. Poul Roth døde i 1773, 70 år gammel efter 40 år i embedet, han blev begravet den 2o. marts 1773 i kirkens søndre gang.

At Herlufsholm Kostskole var langt fra hjemmet i Maribo vidner en notits i Wilhelm Hahns kalender om, 29. april 1760 efter en Rejse til Herlufsholm for at se til Børnene rejste vi om Morgenen Kl. 5 fra Næstved, kom til Vordingborg Kl. 10, maatte bie efter Færgen til Kl. 4, gik over Vandet og løb paa Grund ved Broen, kom til Gaabense kl. 8 og hjem om Natten Kl. 2. Det skal bemærkes at man også skulle sejle over Guldborgsund ved Guldborg dengang.

Brødrene fik deres studentereksamen, eller Examen Artium, året efter i 1761 og kom hjem den 2. august, som deres far skriver, til skibs med Hans Hansen Bötte paa Femöe. De er sikkert landet i Bandholm.

Sommerferien i Maribo blev ikke lang, De skulle begge starte på Universitetet i København og den 26. august rejste de med skib fra Bandholm til København. De havde nok et værelse eller en lejlighed i København, for deres far skriver i sin kalender, Jeg havde i forvejen sendt 2 Favne Brænde derind med Ole Smed fra Dragöe, som tog det ind ved Kragvig og maate jeg give ham 2 rd. for hver Favn i Fragt.

Jochum skulle læse jura medens Georg startede på teologien. Han fik sin teologiske eksamen den 11. marts 1767.

Jeg har ikke styr på, hvad han foretog sig de næste år efter eksamen, udover at han boede på Eler's Collegium fra den 17. april 1771 til den 1. maj 1772, men han er nok blevet i København. Han bliver kaldet til Residerende Kappellan i Stokkemarke den 23. april 1772 og hans far skriver i sin kalender, 23. Marts 1772. Georg kom fra København, da Grev Knuth havde kaldet ham til Kapellan i Stokkemark. Han gik det meste af Vej fra Masned til Gaabense paa Isen, men med stor Fare. - 17. Juni. Mama og jeg var i Stokkemark, da Georg blev indsat til Kapellan af Provst Wulff. Vi hørte dem begge med Fornøjelse. Provst Frans Georg Wulf var gift med Georgs søster Anna Henrica.

Georg giftede sig den 28. september 1772 med Birgitte Cathrine Leth fra København, hun var datter af brændevinsbrænder Frands Nicolai Leth. Senere på året den 8. oktober 1772 fik Georg embedet som sognepræst i Kjøbelev og Vindby på succession, det vil sige, at han var udpeget til at overtage embedet, når det blev ledigt. Det blev det i 1777, da præsten Johan Bernt Suhr døde kun 36 år gammel. Den 20. juli 1777 står der i kirkebogen, Den 8de søndag efter Trinitatis blev Velærværdige og Höylærde Hr. Georg Hahn indsat til Sognepræst i Kjöbelev og Windeby Menigheder.

Ved første øjekast i Kjøbelev kirkebog fik jeg det indtryk, at Georg have en poetisk åre, og at han skrev en utrolig flot gotisk skrift. Efterfølgende er jeg kommet lidt i tvivl, om ikke det i stedet var sognedegnen Peder Hedensted der stod for det kunstneriske indslag. Senere fulgte sognedegn Hendric Høvinghoff op med lejlighedsvis flot skrift og digte.

Georg og Birgitte fik mindst ni børn, hvoraf de to sidste var dødfødte eller døde som spæde. Det første barn Ingeborg Marthinette blev født den 18. juli 1773, og så kom børnene med ca. et års mellemrum. Barnets farmor hed Ingeborg, og oldemoderen hed Marthinette. Navnet Martinette er brugt flere gange senere i slægten, min tipoldemor, som blev født i 1834 hed også Martinette. I 1774 fik de Wilhelmine Francisce og med lidt besvær fik de den 27. januar 1776 Lovise Henriette. Georgs far, den efterhånden lidt ældre Wilhelm, han var da 69 år, var på besøg, da Lovise skulle fødes, og han skriver derom i sin kalender, Januar af 27 sig aarelod min Søns Kone i Stokkemarke paa Hjemvejen fra Vesterborg, og hun blev forløst om Aftenen imellem 5 og 6 og fik en lille datter. Barnet blev hjemmedøbt dagen efter af onkelen Provst Wulff. Den første søn fik de lige efter, at de var flyttet til Kjøbelev i 1777, han fik navnet Wilhelm Nicolai. Året efter kom Christiane Sedone, hun blev båret til dåben af sin moster Christiane Sedone Leth fra København. De flotte navne fortsatte året efter med Constance Alexandrine og til sidst i 1780 med Christian Frideric.

De fleste af menighedens børn fik på den tid mere almindelige navne, den 9. november 1782 døbte Georg, Ole Mathiassens lille dreng Hans. Hvad han ikke kunne vide var, at hans egen datter Ingeborg Marthinettes oldebarn, Anna Elisabeth Hansen hundrede år senere ville blive gift med lille Hans Olsens barnebarn, Niels Peder Christiansen. De blev mine oldeforældre. Georg døbte for øvrigt også i 1786 lille Maren Christensdatter som blev gift med Hans Olsen.

Den 26. februar 1794 brænder Christiansbor Slot i København, og kong Christian VII befaler at der skal afholdes en Andagts- og Bede- fest den fjerde søndag efter fasten. Georg holder en prædiken, der blev udgivet som en lille bog på 31 sider, en afskrift af bogen kan ses her. Der omkom eller savnedes mindst 60 personer ved branden, men det fylder ikke meget i Georgs tekst, han dvæler ved at kongen og hans familie ikke kom til skade.

Den 22. februar 1799 dør Georgs kone, og den 28. skriver han i kirkebogen, Begravet oppe i Choret Ædle og Dydzirede Madame og nu Salige Birgitte Catrine Hahn 51 Aar og 6 Måneder.
Datteren Lovise Henriette blev gift med Amtsforvalter Poul Christian Danchel den 11. august 1799, og Georg holdt en flot tale for brudeparret.

Små tre år senere dør Georg den 1. december 1801. Sognedegnen Hendric Høvinghoff skriver den 9. december i kirkebogen, Begravet i Kiöbelev Kirke i Choret Velærværdige og Höjlærde Hr Georg Hahn.

Georg nåede ikke at vie sin datter Ingeborg Marthinette, hun blev, tolv dage efter hans begravelse, viet i Kjøbelev kirke til forvalteren på Søebyeholm (Sæbyholm) Gregers Sørensen, og Høvinghoff giver dem disse ord, skrevet med flot gotisk skrift, med på vejen, Herre giv Dem held og Lykke her i livet, fryd og fred! Dydens Godhed Denem Smykke. Giiv Dem hidset Salighed.

 
Georg Hahns underskrift, fra Købelev kirkebog.

Revideret den 14. april 2011.

Kilder:           Kirkebøgerne i Maribo og Købelev.
                     
Maribo Historie af C.C.Haugner.
                     
Lolland Falsters Historiske Samfunds årbøger.
                     
Bidrag til Elers Collegiums Historie af R.R.Vestergaard.
                     
Dimitterede fra Herlufsholm af Leth & Wad.