Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

 

Jochum Henric Karstin
Af Jørn Christiansen

Jochum Henric Karstin var min 6 X tipoldefar, han var barber og kirurg i Køge i første halvdel af 1700 tallet, han skulle efter sigende hav boet til leje på Rådhuset, bygning 3 på det gamle kort. Jochum Henric kom fra Boizenburg i Tyskland, hvor hans far Henric Karstin var skrædder og kordegn, hans mor var Anna Fisher.  Første gang hans navn dukkede op i Køge var, da hans første barn Anna Birgitta blev døbt den 17. august 1709, moderen var Berete Christensdatter. Den 7. januar 1712 blev datteren Cathrine Elisabeth døbt, men hun døde året efter og blev begravet den 23. maj 1713. Det næste barn var min 5 X tipoldemor Ingeborg, som blev født den 30. juli 1713 og døbt den 1. august. Det sidste barn de fik, blev opkaldt efter hende, der døde Cathrine Elisabeth og hun blev døbt den 28. september 1716.

På Landsarkivet i København har de en håndskrevet bog fra 1914 af lægen Kr. Carøe, som også har skrevet et stort værk Den Danske Lægestand 1479 – 1788. Den håndskrevne bog hedder ”Bartskærer og Kirurger” og den indledes således:
De bartskærer og kirurger, som er opførte i denne stedfortegnelse, er ikke eksaminerede ved theatrum anatomico-chirurgicum eller kirurgisk academi; en stor del af dem har praktiseret i henhold til eksamen aflagt ved barberlavet og medicinske fakultet, til kongelig bevilling eller med den ret, som regimentsfeltskærerne i tidens løb havde fået til kirurgisk og til dels medicinsk behandling; men en stor del af dem har praktiseret uden bevilling eller ret, ofte kun som barbersvende …

Jeg ved ikke, hvor Jochum Henric passer ind i dette, men han er i bogen nævnt som praktiserende i Køge 1712 – 1752, med en senere tilføjelse, at han var i Køge allerede i 1709. Det sidste passer godt med at jeg finder ham i Køge kirkebog første gang i 1709. Præsten omtaler ham som ”Barberer” i kirkebogsindførslerne, somme tider med efternavnet latiniseret til Castinus. Jeg tror nu ikke, at han blot var barbersvend, V. Ingerslev skriver om ham i sin bog ”Danske læger indtil 1800”: I Kjøge levede endnu 1752 Jochum Heinrich Karstin……… Chirurgen her var ogsaa Læge ved Hospitalet i Herfølge og vistnok ved Vallø Stift i det Hele. Og Kr. Carøe skriver under omtalen af hans senere svigersøn Wilhelm Hahn, at Karstin er kirurg og konsumptionsforpagter.

Hvis man prøver at følge familiens omgangskreds ved hjælp af fadderoplysninger i kirkebogen, kan man se, at de bevægede sig i det borgerlige Køge. Allerede ved det første barn figurerer Rasmus Nielsens kone Ingeborg og Provisor på apoteket Sander Veibell. Rasmus Nielsen drev et stort sejldugsvæveri på Torvet 21, Manufakturgården.  Købmand Jens Weybels kone dukker op flere gange, og Karstin familien er faddere for Weybels børn. Da datteren Ingeborg Karstin blev døbt den 1. august 1713 blev hun båret af Ingeborg Rasmus Nielsens, og Jens Weybel blandt flere var fadder. To dage senere blev Jens Weybels barn Ingeborg døbt båret af Ingeborg Rasmus Nielsens, og Jochum Henric Carstin Barber med flere var faddere. En fadder, der gik igen ved alle Karstins børn er Maren Christensdatter, hun var en søster til Berete Christensdatter. Maren Christensdatter døde i 1746 og blev begravet på den store kirkegård i Køge med alle klokkers ringen, det beste liigklæde, men uden liigprædiken.
Deres ældste datter Anna Birgitta døde otte år gammel, og blev begravet den 3. december 1717.
Jochum Henrics kone Berete døde i 1738, og blev begravet inde i Køge kirke den 7. januar 1738 om aftenen efter kongelig tilladelse. Han blev gift igen med Anne Christensdatter den 11. april 1738 i Vemmetofte ved Præstø.

Omkring 1729 blev Karstin, som kirurg og læge tilknyttet Vallø slot. Slottet blev købt af kong Frederik IV i 1709, og han igangsatte en stor ombygning, som endnu ikke var afsluttet da han døde i 1730. I april 1729 sættes en underofficer og 14 menige i gang med planering af alleerne og forbedring af jorden, plantning af træer m.v. Det må have været hårdt arbejde, for det er noteret, at lægen og barberen i Køge, monsieur Karstin, skal have over 56 rdl. for medikamenter til soldaterne, fordi de var befængt med sygdom.

En tidligere ejer af Vallø slot, Christen Scheel, havde ladet bygge et lille hospital for fattige og syge, der havde tilknytning til slottet. Dronning Anna Sophie udbyggede dette hospital ved i 1729 at opføre et nyt hospital til 30 personer ved Herfølge kirke, og til dette knyttedes kirurg Karstin fra Køge. I fundatsen til hospitalet stod der om lægehjælp: Da mange af hospitalslemmerne kunne være, eller blive syge, skulle Køge bys kirurg, formedelst 80 rdl. årligt, have tilsyn med lemmerne og sørge for medicin. Kirurgen skulle føre protokol over de syges tilstand og hvad han agtede at bruge. Denne protokol skulle hvert år sendes til København, hvor den kunne kontrolleres af habile medici og kirurgi, der skulle derover dømme, om hand forstaar sin Profession, om hand har gjort Lemmerne Skade eller Gavn, om hand har brugt tienlige Medikamenter. Der fandtes i Danmark kun et par snese læger, medici, medens der som ovenfor beskrevet var en hel del barberer og kirurger uden formel uddannelse. Der har øjensynlig ikke været problemer med Karstins kundskaber, for han forblev i Godsets tjeneste i næsten tyve år. Udover at være læge for fattiglemmerne i hospitalet blev Karstin, vistnok omkring 1738, ansat til at være læge for alle på det store gods, bønder, husmænd og indsiddere. Han fik 120 rdl. om året umb die Kranchen in der Graffschafft aufzuwarthen, indtil han i 1748 blev afløst af sin efterfølger kirurg Petersen, også fra Køge.

Ved testamente af 26/2 1752 oprettede Jochum og hans kone Anne et legat på 50 Rdl til en fattig dydig enke. Jochum Henric døde kort efter udfærdigelsen af ovennævnte testamente, den 16. september 1752, og han blev begravet i Køge kirke, hvor der står i kirkebogen: 21. september 1752 blev Jochum Henric Karstin Barberer begravet efter Kongl. Tilladelse om Aftenen kl. 5, henlagt hos sin Hustru i Våbenhuset på den vestre Side. Han blev altså begravet sammen med sin første kone.

Hans anden kone Anna døde fire år efter, den 24. august 1756, og hun blev også begravet inde i kirken: Mandag d 30. August: Madame Karstins begravet med alle klokkers ringen dertil. Anna er begravet sammen med Jochum og hans første hustru i det såkaldte Nørre Vaabenhuus, som også kaldes sakristi og dåbskapel.

Datteren Ingeborg blev gift med Wilhelm Hahn den 27. september 1734 i Køge, og de blev mine 5 X tipoldeforældre. Wilhelm praktiserede som Kirurg og læge i Køge 1730 – 1739, hvorefter han blev Stiftfysikus i Maribo, parret fik fem børn, hvoraf den første døde som spæd.

Cathrine Elisabeth blev gift med Bolle Frederik Plum den 20. maj 1740 i Køge, og de fik seks børn.

Revideret den 11. december 2009

Kilder:

Susanne Fabritius de Tengnagel, Sognepræst ved Køge Kirke.
Robert Schouten, Amsterdam.
Køge kirkebog.
Vemmetofte kirkebog.
Kr. Carøe: Den Danske Lægestand 1479 – 1788.
Kr. Carøe: Bartskærer og Kirurger.
V. Ingerslev: Danske læger indtil 1800.
Helge Nielsen: Køge bys historie 1288 – 1988.
Sys Hartmann: Vallø, historien om et slot og dets ejere.
Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark, andet bind.