Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

 

Møller Rasmus Hansen

Af Jørn Christiansen

Rasmus Hansen var min tipoldefar. Jeg har naturligvis aldrig kendt ham, men jeg har efterhånden fundet så meget om ham, at jeg føler, at jeg kender ham temmelig godt.

Rasmus blev født den 3. marts 1825 i Vålse. Hans far var møllersvend Hans Andersen og hans mor Maren Lisbeth Rasmusdatter. Den lille Rasmus, som senere selv blev møller, var arvelig belastet, idet hans farfar Anders Jensen var møller i Systofte i slutningen af 1700 tallet og møller i Skovby i begyndelsen af 1800 tallet. Rasmus far havde også tidligere været møller i Lundby i Brarup sogn. Da Rasmus er 8 år gammel flytter familien til Øster Ulslev, hvor hans far bliver forpagter på møllen. Rasmus vokser op, og bliver konfirmeret i 1839 i Øster Ulslev, og præsten noterer i kirkebogen, at han har gode kundskaber og opførsel.

Rasmus’ far dør i 1840 da Rasmus er 15 år gammel, og hans storebror, der er 22 år gammel og ansat som betjent på møllen overtager driften, formodentlig med Rasmus som møllersvend.

I maj 1842 rejser Rasmus til Idestrup sogn på Falster for at arbejde som møllersvend, der var to møller i sognet, Idestrup og Sdr.Ørslev, jeg er ikke sikker på hvilken han arbejdede på. Han bliver der kun et halvt år, og til november rejser han hjem til møllen i Øster Ulslev.

Året efter rejser hele familien til Idestrup, hvor storebroderen Anders bliver møller på Sdr.Ørslev mølle og Rasmus bliver møllersvend. Moderen Maren Lisbeth og deres tjenestepige Ellen Nielsen følger med til Sdr.Ørslev.

I 1844 bliver Rasmus ansat som møllersvend på Thorup mølle i Bregninge på Lolland, hvor møller Arnold Storm Boas netop har overtaget møllen, fordi han giftede sig med møllerenken Johanne Jeanette Marthinsen. Rasmus bliver i Thorup i halvandet år, hvorefter han, i november 1845, flytter til møller C. Rasmussen i Frejlev. Året efter, i november 1846,  flytter han til Nysted, men jeg ved ikke, om han arbejdede på møllen i Nysted. Allerede i maj 1847 får han arbejde på og flytter til møllen i Kettinge, hos møller Rasmus Jørgensen.

Rasmus’ mor Maren Lisbeth døde den 20. april 1848 på møllen i Sdr.Ørslev.


Bomstræde 7 i Nysted.

I maj 1848 flytter Rasmus tilbage til Nysted, om han får arbejde i Nysted, ved jeg ikke, men den 27. oktober 1848 gifter han sig med møller Jørgensens steddatter Ane Larsdatter. De får deres første barn Hans Jørgen Rasmussen den 5. december 1850, og ved hans dåb bor de i Bomstræde nr. 7 i Nysted, og Rasmus arbejder på møllen Frejlev. Rasmus står som ejer af Bomstræde nr. 7 fra 1849 til 1854.


Frejlev Brugsforening med møllen i baggrunden (Postkort Frejlev Lokalarkiv)

Den 4. november 1851 bryder den lille familie op, og flytter til Skelby, hvor Rasmus har overtaget forpagtningen af Skelby mølle. De får et barn mere, Maren Kirstine Rasmussen bliver født den 15. juni 1853. Alt tegner lykkeligt, men i 1855 trækker der mørke skyer ind over familien, Ane drukner i et vandhul nær hjemmet den 6. maj. Nu står Rasmus alene med to små børn, og på den tid er der kun to løsninger på et sådant problem, enten hurtigt at blive gift igen, eller at sætte børnene i pleje. Rasmus vælger begge løsninger, børnene bliver sendt hjem til mormor på møllen i Kettinge. Mormor Sidsel Hansdatter er på det tidspunkt 71 år gammel, men børnenes moster Karen Larsdatter, som er enke, bor også hjemme på møllen. Efter at have afleveret børnene på møllen i Kettinge, fortsætter Rasmus til møllen i Thorup. Han anmoder om at gifte sig med datteren Martinette Lisette Sørensen, som var en lille sød pige på ti, da han arbejdede på møllen for ti år siden. De bliver gift den 17. oktober 1856 i Bregninge kirke og Martinette, min tipoldemor, er nu møllerkone i Skelby.


Skelby Mølle set fra stranden (Foto Gedser Lokalarkiv)

To år, efter den 19. november 1857, bliver min oldemor Anna Elisabeth Hansen født. Vi er i en brydningstid med hensyn til efternavne, Rasmus’ to første børn kom til at hedde Rasmussen, men Elisabeth og de børn, der kom til senere, hed Hansen til efternavn. De får fire børn mere, Janette Vilhelmine den 29. april 1863, Julie Jette den 6. april 1866, Georg Jens Michael den 26. juli 1869 og Marie den 17. august 1872. Rasmus bliver ejer af Skelby mølle den 15. januar 1868 og den 7. oktober 1873 køber han det hus, der i dag ligger på Gl. Landevej 62 ved siden af den nu nedlagte Brugsforening. Den ældste datter Anna Elisabeth bliver gift med ølkusk Niels Peder Christiansen i Nakskov den 9. maj 1883, og allerede den 17. juni 1883 føder hun en søn Anton Rasmus Christiansen, min farfar. De mørke skyer over møllerfamilien er ikke helt lettet endnu, Anna Elisabeth dør 14 dage efter fødselen. Den lille Anton bliver hjemmedøbt dagen efter hans mor blev begravet, han kommer i pleje hos mormor og morfar på møllen i Skelby, og han bliver senere den 23. december 1883 fremstillet i Skelby kirke efter hjemmedåben.


Gedesby Fattiggård, som den så ud, da den blev brugt som alderdomshjem.

Den 15. oktober 1886 slutter Rasmus Hansen som møller, og han og Martinette bliver bestyrere af Fattiggården i Gedesby. Rasmus afhænder ikke møllen, den bliver muligvis forpagtet af hans svigersøn Mathias Simonsen, der er bager og møller. Anton bliver i Skelby som plejebarn hos sin moster Julie Jette, som året før er blevet gift med Mathias Simonsen. Af fattiggårdens regnskaber fremgår det, at Mathias leverer brød til beboerne. Den 3. marts 1889 drager Rasmus og Martinettes eneste søn Georg til Amerika for at skabe sig en tilværelse der. Et halvt år senere den 24. oktober 1889 bliver møllen og ejendommen ved Brugsen overdraget af Fogden til en ny ejer, så Rasmus må jo være konkurs. Ved folketællingen i 1890 arbejder svigersønnen Mathias Simonsen på Væggerløse teglværk og den 15. april 1890 følger han efter Georg til Amerika for at bane vejen for sin familie, Julie Jette og deres to børn Peder Sofus Andreas og Anna Martinette Bolette. Datteren Janette Vilhelmine rejser til Amerika i april 1890 sammen med sin mand Jens Christian Mikkelsen og deres to døtre Anna på 3 år og Ida på 1½ år. Det må have været succes derovre i Amerika, for nu sker der en masse hos familien i Skelby og Gedesby, den 2. september 1891 drager Julie Jette af sted med sine børn, men ikke nok med det, den yngste søster Marie som er nitten tager med og Rasmus, som nu er 66 år, siger farvel til kone og job og tager med til Amerika. Rasmus og Marthinettes ældste datter døde jo i barselseng, og nu var de fire tilbageværende børn rejst til Amerika. Hvorfor rejste Marthinette ikke med? Blev hun tilbage for Antons skyld måske fordi hans far Niels Peder Christiansen ikke ville lade ham rejse med familien til Amerika? Her slutter mit spor efter Rasmus, jeg ved kun at Martinette oplyser til folkeællingen i 1901 at hendes mand er død i 1895.

Martinette fortsætter som bestyrerinde på fattiggården et par år efter at Rasmus rejste, og hendes barnebarn Anton flytter ind hos hende på fattiggården. Hun ansøger sognerådet om tilladelse til at have Anton boende, og det får hun tilladelse til mod at betale 30 kr. om året til hans ophold.

Julie Jette døde to år efter hun kom til Amerika, den 15. juli 1892 og datteren døde 9 år gammel den 10. oktober 1898. Janette Vilhelmine og Jens Christian fik tre børn mere i Amerika, men Janette Vilhelmine døde den 22. juli 1904. Jens Christian giftede sig igen den 7. marts 1907 med Martha Beilke, der kom fra Tyskland. Sofus voksede op og blev hele familiens onkel Sofus i Amerika, han giftede sig med Madeline og han døde barnløs i maj måned 1959.

Georg blev gift med Anna Legaard, og de fik en søn Eynar, hvis søn William Hansen lever i dag i Californien U.S.A. Anna Legaard døde og Georg hentede genboens datter i Skelby Anna Kirstine Larsen, de blev gift i Skelby den 14. december 1905. De fik sammen to sønner Arthur og Martin. Arthur fik ingen børn, men Martin fik to, Kathleen og Patricia, som begge lever og bor i Oregon U.S.A.


Gammelt maleri med Skelby Mølle i baggrunden                                                           Postkort med det samme motiv (Gedser Lokalarkiv)             

Marie blev gift med Andreas Carl Jacob Beeken den 5. december 1896 i Kenosha, Wisconsin, de fik seks børn.

Jeg tror, at jeg har fundet Rasmus i listen over døde i Wisconsin. Der står: Rasmus Hansen død 10. september 1895 i Kenosha. I hans udrejsepapirer står der, at han skal til Kenosha, hvor de fleste af børnene slog sig ned, og som nævnt ovenfor har Martinette oplyst, at Rasmus døde i 1895.

Sønnen fra Rasmus’ første ægteskab Hans Jørgen Rasmussen voksede op i Kettinge og blev en afholdt og respekteret skolelærer og kirkesanger i Godsted fra 1882 til han døde midt under en begravelse i 1912.
Datteren fra første ægteskab Maren Kirstine Rasmussen voksede ligeledes op i Kettinge, og hun blev gift med Møller Hans Jensen. Hun døde den 1. juni 1915.

 Sidst redigeret 30. maj 2011

   
                        Et par eksempler på Rasmus Hansens underskrift