Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

”Oversættelse” af den mere end 400 år gamle tekst:

”Vi efterskrevne, Jens Erichsen, Herredsfoged i Haderslev Herred, Jes Ravn i Vilstrup, Nis Andersen i Sverdrup og Nis Hansen, Sandemænd i det samme Herred, gør evindelig med Gud bekendt: I året efter Guds fødsel 1574 den første marts var kommen til os og de menige herredsmænd, som den dag var tilsagt til tinge. Willem Schomager, Borgmester i Haderslev. Da han bad derom, fik han et fuldstændigt Tingsvidne af otte trofaste Dannemænd, som er:
Christen
Holdensen i Stenderup, Volle (Oluf) Hansen i Pamhoel, Villads Sørensen, Hans Nielsen i Marstrup, Peter Henriksen i Vilstrup, .Jørgen Epsen i Heisager, Bertel Epsen i Heisager og Anders Madsen i Halt. Disse otte trofaste Dannemænd gik udenfor de tre tingstokke og kom velberådt ind igen og svor alle ærligt på deres tro, sjæl og sandhed, at de har set og hørt den før nævnte dag af hr. Magister Hans Ankersen, Pastor til Starup og Grarup, at han stod personlig inden de fire tingstokke for dem med velberåd hu og råd: at han vil skøde og til evige tider afgive fra sig og sine arvinger og give til den før nævnte Willem Schomager, Borgmester i Haderslev, og hans arvinger en have, som ligger på Haderslev Sønder-Mark ved Skinkelsbæk ved en lergrav, som Mads Poulsen i Ribe fik til vederlag af vor nådige fyrste og Herre Hertug Hans; norden for denne have ved slottet, som kaldes St. Jürgens Have og som Mads Poulsen i Ribe har skødet og forladt fra sig og sine arvinger og til Magister Hans Ankersen og hans Arvinger med al den rettighed og frihed, som haven har haft fra Arilds tid og som den har endnu, - undtagen en ørte havre hvert år er til Hospitalet - med dens vidde og bredde, som dige, gærd og stakit udviser: med al dennes rettighed og frihed skøder og forlader den før nævnte Magister Hans Ankersen den fra sig og sine arvinger og til den før nævnte Willem Schomager, Borgmester, og hans arvinger kvit og fri for hver mands påtale. som den kan påtale med rette - det må være gejstlig eller verdslig - uden årligt 1 ørte havre til Hospitalet, som før skrevet står og betaler Magister Hans Ankersen til før nævnte Wil­lem Schomager den nødvendige betaling, som til ham er sket og gjort i alle måder, - Men hvis så Willem Schomager, Borgmester, eller hans arving, nogen tid vil sælge eller afhænde haven igen, så skal han eller hans arving tilbyde Magister Hans eller hans arvin­ger den igen, at han skal være den næste at købe før en fremmed for den sum. en anden vil give. Og så blev den samme have lag­buden 3 tinge før skøde og 3 tinge efter skøde som landsloven for­langer i  alle måder."

 Oversættelse: T. O. Achelis 1926

Retur