Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

Brug pil tilbage for at komme retur til artiklen.

Afskrift af Saxkøbing Politirapport d. 3. September 1928:

 

Enkelte svært læselige ord er sat i [   ].

Forkortelsen Kpt der er anvendt står for vidnet.

 

1928 den 3 September Efter Kl [    ] indfandt Politimesteren for Saxkøbing m.m. sig sammen med Kredslæge Ingerslev på ”Christiansminde” i Raagelunde for at foretage Medico-legal Undersøgelsesforretning i anledning af at Fodermester Frederik Anton Martin Jensen af Raagelunde DD er funden død.

Liget fandtes henliggende på Bopælen (Fodermesterboligen til ”Christiansminde” Raagelunde). Liget var afklædt. Der fandtes ingen Tegn på ydre Vold.

Dødsårsag ukendt. Dødsmaade pludselig uden forudgående Sygdom.

[Fremstod] Landmand Hans Ludvig Sofus Rasmussen, 44 Aar gl, hjemme paa Gaarden Christiansminde, og forklarede at han: Dg. Efterm. var sammen med Afdøde, der er Fodermester paa Gaarden, i Marken. Der var kommen en Ko løs som Afdøde [vilde] indfange. Han fortalte Kpt at denne ikke kunde fange Koen, og at han vel havde haft fat i den, men at den var løbet med ham saa at han var faldet og rullet rundt nogle gange. Nu kunde han ikke løbe mere, og bad derfor Kpt om at hjælpe ham, hvilket Kpt derefter gjorde. Da Koen nu var indfanget saa Kpt efter Afdøde men kunde ikke finde ham. Han gav sig derefter til at lede og fandt Afdøde c. 50 Alen inde i Marken liggende delvis skjult. Gemt i en lille Lavning i Marken. Afdøde laa paa højre Side med Hovedet bøjet skraat fremefter og med aabenstaaende Mund, og blaalig nærmest sort i Ansigtet. Han gav ingen Livstegn fra sig. Kpt foretog Oplivningsforsøg ved at rulle ham m.m. men han gav ingen Livstegn fra sig. Klokken var den Gang c. 3½. Kpt mener at der fra det Tidspunkt han sidst saa Afdøde og til han fandt ham ikke er gaaet mere end c. 5 Minutter. Kpt løb hjem og telf. efter Læge Jacobsen og løb igen ud i Marken for at foretage Oplivningsforsøg. Læge Jacobsen kom i løbet af et Kvarters Tid. Lægen foretog ogsaa Oplivningsforsøg men erklærede hurtigt at der var intet at gøre. Afdøde blev derefter bragt til sit Hjem. Kpt [beretter] at Afdøde er født den 18 Novbr 1885. i Ø.Ulslev. Han er gift og har et barn paa 8 Aar. Han har været Fodermester paa Gaarden i 4 Aar og saavidt Kpt ved har han ikke lidt af nogen Sygdom, han har i hvert fald ikke været syg i de 4 Aar, han har været paa Gaarden. Han er en flink og paalidelig samt ædruelig Arbejder.       O.V.

 

                                                                                                             [Underskrift]

 

Afskrift. Jørn Christiansen

Brug pil tilbage for at komme tilbage til artiklen.