Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

Afskrift af Jørn Christiansen efter microfilm:

Skifteprotokollen for Nielstrup gods 1754 – 1799 side 368a og b

Skiftet efter Claus Poulsen 26. november 1792

 Anno 1792 d 26. November mødte paa Høye Herskabs side hr. Ritmester von Flindt til Nielstrup, hans vegne ing underskrevne Csaiar Monefeldt i Stervboet efter ved Døden afgangne Indsidder Claus Poulsen i Waabensted for at foretage en Lovlig Registrering og Vurderings Forretning til videre Skifte og Deling imellem hans efterladte Enke Maren Hans Datter på den ene og det med den Afdøde i Ægteskabet sammen avlede Barn. Navnlig 1 Datter Zidsel Claus Datter ¼ aar på den anden side på hvis vegne var til stede som dets Formynder og fødte Værge efter Loven Hans Madsen af Waabensted som Enkens Lauværge mødte ligeledes Niels Jessen af bemeldte Waabensted, samt som Vurderings og vitterligheds Mænd Lars Christiansen og Hans Christiansen af Waabensted. Hvor der passerede som følger:

I stuen:

1 Fyrretræsbord med Krydsfod og Skuffe        1 RDL     2 M
2 Fyrreborde brun a 12 Skilling                                    1 M      8 S
1 Fyrreskab med Laas og Nøgle                                  4 M

1 Fyrreskab Madskab med Laas og Nøgle        1 RDL
1 Stol med Halmsæde                                                            8 S

1 Fyrreseng med himmel og karnes                 2 RDL
Derudi:
1 sortstribet hvergarns Overdyne                     1 RDL     2 M

1 linned blorgarns Underdyne                                       3 M      8 S

1 do Hoveddyne                                                          4 M
2 blorgarnslagner                                                        2 M
Den Afdødes Gangklæder:
1 gammel Blor Vadmels Skjorte                                   4 M
1 do brun Vadmels Kofte                                             2 M
1 gammel hvid ditto                                                                 8 S
1 grøn Brystdug                                                          4 M
1 par stribet Bukser                                                    1 M       8 S
1 ditto                                                                                    4 S
1 gammel Hatt                                                                        6 S
1 blaa Blorgarns Skjorte                                              2 M
1 par Uld Strømper                                                                  8 S
I Kiøkkenet:
1 Jern Gryde                                                               1 M      8 S   

                                                Suma         11 RDL       3 M     2 S

Da intet videre forefandtes og Enken med Lau Værge paa tilspørgende Declarerede at intet videre forefandtes som var at registrere og Vurdere end det som allerede er anført, saa blev denne forretning for denne side sluttet og tilendebragt.

                                                   Vaabensted Datum utsupera     Monefeldt

Det var jo set med vore dages øjne ikke mange ejendele. 
En kontrol af sammentællingen afslører en fejl på 3 mark, det er en regnefejl i originaldokumentet, det rigtige beløb skal være 11 RDL og 2S.
Moderen havde på det tidspunkt ikke så meget at skulle have sagt, og lille Zidsels værge er derfor morfaderen Hans Madsen. Jeg ved ikke hvem moderens lauværge Niels Jessen var.

6 dage før "Skifte mødet" blev enken Maren Hansdatter trolovet med Mads Nielsen af Radsted, som hun blev gift med den 8. februar 1793. Jeg har prøvet at undersøge om hendes lauværge Niels Jessen skulle være hendes kommende svigerfader, men det viser sig at kirkebøgerne i Radsted brændte sammen med præstegården i 1799.

 

Rettet den 11. juni 2012