Lenes familie

Jørns familie

Artikler m.m.

Nyheder Mail til Lene
Mail til Jørn


In English

 

Fotoalbum
Børnebørn
Hurtigruten 2006
Færøerne 2007
Mosel 2007
Bornholm 2008

Grønland 2008

Rusland 2009

Østrig 2009

Italien 2009
Schwartzwald 2009
Island 2014

 

Brug pil tilbage for at komme retur til artiklen.

Afskrift af Thoreby Sogneråds anmodning:

Thoreby Sogneraad                                                                Den 22" Febr 1915
       Pr. Flintinge

Som det fremgaar af vedlagte Indberetning fra Præsten har ugift polsk Tjenestepige
Anna Nizio den 12" Januar d. A. födt et Pigebarn, men da Barnemoderen ifölge
vedlagte Skuds Opholdsbog er udlænding tillader man sig at anmode Stiftamtet om
at meddele Barnet Födehjemstedsret.

                                                            P.S.V
                                                       (underskrift)

Til
Lolland-Falsters Stiftamt

Afskrift: Jørn Christiansen

 

Amtet skriver allerede den 24. februar en resolution, der er et afslag på
anmodningen.

Brug pil tilbage for at komme retur til artiklen.